W szerokim zakresie oferty Hydroton jest również kompletny montaż węzłów ciepłowniczych wodnych i parowych realizowanych na podstawie otrzymanej od Inwestora dokumentacji projektowej. Inwestorami są: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Markety, Galerie Handlowe, Instytucje Publiczne oraz Prywatni Inwestorzy. 

Budowa węzłów cieplnych opiera się głównie na dostawie i montażu urządzeń typu:
• wymienniki ciepła SECESPOL, SONDEX, APV, GALMET
• ciepłomierze KAMSTRUP, APATOR, DANFOSS, SIEMENS
• pompy GRUNDFOS, WILO
• filtroodmulniki TERMEN, SPAW-TEST, INFRACORR
• zawory odcinające BROEN
• zawory zwrotne EFAR, SOCLA
• automatyka regulacyjna DANFOSS, SIEMENS
• automatyka parowa SPIRAX-SARCO, ZAMKON, SAMSON
• naczynia wzbiorcze FLAMCO, REFLEX
• zawory bezpieczeństwa SYR, GESTRA
• urządzenia pomiarowe WIKA, KFM

Z większych realizacji budowy węzłów cieplnych możemy wymienić:
• Budowa węzła parowo-wodnego dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń, ciepła technologicznego zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych oraz ciepłej wody użytkowej nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. 
• Przebudowa i modernizacja technologii węzła cieplnego grupowego dwufunkcyjnego dla projektu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Starej Kotłowni na Warmińsko-Mazurskie Centrum Wystawiennicze w Olsztynie.