Wykonujemy sieci i przyłącza wodociągowe oraz sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnych oraz kanalizacji deszczowych. Nasza oferta skierowana jest głównie do  firm oraz instytucji publicznych. Posiadamy bogate zaplecze techniczne które pozwala nam na zrealizowanie najtrudniejszych zadań i dużych kontraktów inwestycyjnych.

W zakres kompleksowego wykonania sieci i przyłączy wodociągowych wchodzą:
• wszelkie prace ziemne związane z wykopami pod rurociągi i armaturę
• zgrzewanie doczołowe i elektrooporowerur PE takich producentów jak WAVIN, PIPE LIFE, KACZMAREK
• dostawa i montaż betonowych komór wodomierzowych
• montaż niezbędnej armatury na rurociągach typu zasuwy i hydranty produkcji JAFAR, HAVLE, NORSON, AVK oraz wyposażenia komór wodomierzowych w urządzenia różnych producentów
• wykonanie niezbędnych przecisków oraz przewiertów pod drogami
• całkowite odtworzenie nawierzchni terenu po wykonaniu prac.

W zakres kompleksowego wykonania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  wchodzą:
• wszelkie prace ziemne związane z wykopami pod rurociągi, studnie rewizyjne, wpusty, separatory, przepompownie
• montaż rur kielichowych PVC i HDPE takich producentów jak: WAVIN, PIPE LIFE, KACZMAREK, rur żeliwnych KZO, SAINT-GOBAIN oraz rur kamionkowych KERAMO
• dostawa i montaż studni tworzywowych w zakresie średnic DN400 ÷ DN1000 produkcji WAVIN, KACZMAREK, PIPE LIFE
• dostawa i montaż studni betonowych w zakresie średnic DN1000 ÷ DN3000 produkcji ECOL UNICON,RITBET, ADABET, DRYWA, PAECH
• dostawa i montaż urządzeń typu separatory, osadniki, przepompownie, zbiorniki retencyjne produkcji ECOL UNICON, FABET, HYDRO-PARTNER, KESSEL, ACO
• dostawa i montaż urządzeń typu wpusty, włazy, odwodnienia liniowe produkcji KESSEL, ACO, JAFAR
• wykonanie niezbędnych przecisków oraz przewiertów pod drogami
• całkowite odtworzenie nawierzchni terenu po wykonaniu prac.