W gospodarce wodno-ściekowej i deszczowej oferujemy realizację inwestycji poprzez zastosowanie wysokiej klasy produktów  i rozwiązań technologicznych. 
Dostarczamy i montujemy duże urządzenia typu:
• betonowe komory wodomierzowe RITBET, BREJNAK wraz z wyposażeniem
• separatory i osadniki ECOL UNICON, KESSEL, ACO
• przepompownie ECOL UNICON, HYDRO-PARTNER, KESSEL, ACO wraz z wyposażeniem
• betonowe i tworzywowe zbiorniki retencyjne ECOL UNICON, FABET, UPONOR

Zastosowanie
• Komory wodomierzowe są to elementy żelbetowe o przekroju prostokątnym. Ich głównym przeznaczeniem są instalacje armatury, np. zasuwy, wodomierze. Komory instaluje się na przewodzie wodociągowym.
• Separatory to urządzenia, które instaluje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania wód opadowych ze zlewni narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – miejskich, drogowych i obiektowych.
• Osadniki służą do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny i zabezpieczają przed nadmierną ilością zawiesin dopływających do kolejnych urządzeń.
• Pompownie  są kompletnymi urządzeniami przeznaczonymi do montażu w komunalnych i przemysłowych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W zależności od typu zastosowanych pomp, pozwalają na przepompowywanie różnego rodzaju ścieków: deszczowych, komunalnych, z domieszką ciał włóknistych i stałych itd. Układ pompowy składa się najczęściej z jednej, dwóch, trzech oraz czterech pomp. Pompownie pracują w pełni automatycznie przy udziale urządzeń sterowniczych.
• Zbiorniki retencyjne umożliwiają retencjonowanie, podczyszczanie oraz wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych. Poprzez zwiększanie infiltracji wód opadowych zapobiegają wysuszaniu gruntu. Bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrów miast w dużym stopniu zapobiega powodziom. Magazynowana woda wykorzystywana jest do celów np. komunalnych, p.poż, podlewania terenów zielonych.