Zajmujemy się modernizacją istniejących sieci ciepłowniczych napowietrznych poprzez wymianę izolacji termicznej. Mamy duże doświadczenie w renowacji bramownic tj. rurociągów napowietrznych części magistrali ciepłowniczej wyniesionych od 2m do 10 m nad powierzchnią terenu jako kompensacje pionowe oraz przejścia nad przeszkodami terenowymi np. nad ulicą.
Wymiana powłok izolacyjnych na rurociągach naziemnych odbywa sięw technologiach uwzględniających charakter izolowanych elementów tj:
• dla odcinków prostych rurociągu wykonuje się izolację przy użyciu prefabrykowanych łupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej stanowiących prefabrykowany system izolacji;
• dla kształtek rurociągów takich jak kolana i łuki rurowe oraz trójniki i armatura stosuje się izolację z elementów segmentowych pianki PUR, o stykach spojonych pianką z osłoną z blachy stalowej ocynkowanej;
• dla izolacji podpór ślizgowych i punktów stałych montuje się płyty z blachy stalowej w formie dopasowanych prostopadłościanów pokrytej obustronnie powłoką cynku i po zakotwieniu do elementów rurociągu wypełnia się materiałem izolacyjnym a styki doszczelnia spienioną pianą poliuretanową PUR.

Zakres robót przewidzianych do renowacji bramownic jest następujący:
• wykonanie robót obejmujących demontaż i utylizację istniejącej izolacji cieplnej wraz z powłokami ochronnymi;
• wykonanie robót obejmujących regenerację rurociągów oraz elementów konstrukcji stalowych poprzez piaskowanie  o odpowiednim ciśnieniu roboczym oraz twardości substancji ściernej, które w połączeniu z typem czyściwa pozwala usuwać wszelkiego rodzaju naloty;
• zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów oraz elementów konstrukcji stalowych podtrzymujących remontowane rurociągi poprzez malowanie odpowiednio dobraną farbą antykorozyjną nakładaną warstwowo;
• wykonanie robót obejmujących montaż izolacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
• regeneracja podpór betonowych poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów zbrojenia i wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej w celu odtworzenia do pierwotnego kształtu.