Wykonujemy:


  • Sieci i przyłącza ciepłownicze w systemie rur preizolowanych w średnicach DN25 : DN800.
  • Montaż izolacji termicznych MAX-Flow na sieciach napowietrznych DN100 : DN600.
  • Sieci i przyłącza wodno – kanalizacyjne o średnicach DN15 : DN400.
  • Wewnętrzne instalacje sanitarne: wod - kan, c.o., c.w.u., c.t., pary, wody lodowej i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej (to jest: w budynkach administracji państwowej, oświaty, kultury, służby zdrowia), galeriach handlowych, sklepach i magazynach wielkopowierzchniowych. 
  • Węzły ciepłownicze wodne o mocach 100kW : 18MW i parowe o wydajności 1100kg/h. 
  • Kotłownie gazowe i olejowe o mocach 24kW : 1,0MW.
  • Stacje podnoszenia ciśnienia na sieciach ciepłowniczych o średnicy DN200 : DN500.
  • Przepompownie wody pitnej.
  • Przepompownie na sieciach kanalizacyjnych.